Let op: Aan de vereenvoudigde versie van de donatievoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Deze samenvatting dient als ondersteuning voor de normale, bindende versie die van toepassing is bij het maken van een donatie. Wanneer je een donatie maakt aan Stichting Dutch20, stem je in met de normale donatievoorwaarden.

Algemene voorwaarden Donaties

Je doneert aan Stichting Dutch20. Dit zijn onze gegevens:

 • Je doneert aan Stichting Dutch20.
 • We zijn gevestigd in Woerden.
 • We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92043992.
 • Je kunt ons bereiken via info@dutch20.nl.

Definities

 • Donatie: Een vrijwillige bijdrage aan Stichting Dutch20, in de vorm van geld of door het geven van goederen of diensten.
 • Donateur: De persoon die een donatie doet aan Stichting Dutch20.
 • Voorwaarden: De regels en afspraken waarmee je akkoord gaat wanneer je een donatie doet.
 • Persoonsgegevens: Informatie die naar jou als individu kan worden herleid, zoals je naam, adres, en contactgegevens.
 • Inspanningsverplichting: De belofte van Stichting Dutch20 om hun best te doen om de website en overgedragen gegevens veilig te houden, zonder garantie dat dit altijd lukt.
 • Wet Bescherming Persoonsgegevens: De Nederlandse wet die regelt hoe organisaties met persoonsgegevens moeten omgaan.
 • Privacyverklaring: Een document waarin staat hoe Stichting Dutch20 met jouw persoonsgegevens omgaat.
 • Nederlands recht: De wetten en regelgeving van Nederland die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen jou en Stichting Dutch20.
 • Vervangende bepaling: Een nieuwe regel die wordt ingevoerd ter vervanging van een ongeldige bepaling, met een vergelijkbaar betekenis en doel.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere donatie die je online of fysiek doet aan Stichting Dutch20.
 2. Als je een donatie doet, online of in persoon, betekent dit dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.
 3. Stichting Dutch20 mag deze voorwaarden veranderen als dat nodig is.
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle donaties aan Stichting Dutch20. Als er speciale afspraken zijn gemaakt die anders zijn dan deze voorwaarden, dan moeten die schriftelijk door Stichting Dutch20 bevestigd zijn om geldig te zijn.

Artikel 2. Rechten en Verantwoordelijkheden van Stichting Dutch20

 1. Alle donaties, of ze nu online of persoonlijk zijn gedaan, komen volledig ten goede aan Stichting Dutch20.
 2. Stichting Dutch20 mag zelf beslissen hoe de donaties worden besteed, binnen de regels van de stichting.
 3. Zodra Stichting Dutch20 je donatie heeft ontvangen en verwerkt, is het geld of de donatie in natura eigendom van de stichting.
 4. Stichting Dutch20 kan op elk moment besluiten om een donatie niet te accepteren.
 5. Stichting Dutch20 is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door jouw donatie. Je beschermt Stichting Dutch20 tegen claims van anderen die schade lijden door jouw donatie.
 6. Stichting Dutch20 zet zich in om donaties te gebruiken zoals beschreven in de statuten.
 7. Stichting Dutch20 werkt hard om de communicatie, persoonsgegevens, dataoverdracht en online donaties te beveiligen en zorgt voor een veilige website. Dit is een inspanningsverplichting, wat betekent dat Stichting Dutch20 niet aansprakelijk is als er toch iets misgaat.
 8. Iedereen die namens Stichting Dutch20 toegang heeft tot persoonsgegevens, moet deze informatie geheimhouden.

Artikel 3. Rechten en verplichtingen van de donateur

 1. Je moet 18 jaar of ouder zijn om een donatie te doen aan Stichting Dutch20. Met je donatie bevestig je dat je aan deze leeftijdseis voldoet.
 2. Wanneer je een donatie doet aan Stichting Dutch20, bevestig je dat je jouw juiste en actuele identiteitsinformatie opgeeft.
 3. Je doneert alleen met middelen waarover je rechtmatig beschikt en waarvoor je zelf beslissingsbevoegdheid hebt.

Artikel 4. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Stichting Dutch20 behandelt jouw persoonsgegevens volgens de wet, met name de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Jouw gegevens worden gebruikt om je als donateur te registreren, donaties te verwerken, je te informeren over projecten en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 3. Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren als er iets niet klopt, of te laten verwijderen.

Artikel 5. Slotbepalingen

 1. Onze privacyverklaring is altijd van toepassing.
 2. Op onze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Als een deel van deze voorwaarden niet geldig is, vervangen we dat door een geldig deel dat zoveel mogelijk hetzelfde betekent. De rest van de voorwaarden blijft gewoon geldig.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2024.